ฝาก-ถอน

ฝากเงิน : ติดต่อเจ้าหน้า GClub ที่ ฝากเงินขั้นต่ำ 500 บาท รอไม่เกิน 5 นาที

ถอนเงิน : ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการถอนเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท รอไม่เกิน 5 นาที